Weboldalunk sütiket használ. Ha ezen az oldalon jársz, az azt jelenti, hogy fogadod a sütiket és az élmény részesévé kívánsz válni. Reméljük, nincs ellenvetésed!
További információ
Rendben
Termékek Menü

Add meg, milyen izzót keresel:

fejelés
Ön itt jár: > >

TAO

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
Új társasági adó kedvezmény 2017-ben

Új támogatás típus a Tao tv-ben

Az Általános Csoportmentességi Rendelettel összhangban egy új támogatási kategória került bevezetésre a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: „Tao tv.”), méghozzá adó-ágon lehet környezetvédelmi jellegű támogatástszerezni energiahatékonysági célú beruházás elvégzése és az üzembe-helyezését követő fenntartása esetén.

Milyen beruházásnak kell lennie?

A Tao tv. alapján az adókedvezményre való jogosultsághoz energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megvalósítása szükséges. Ennek olyan beruházásnak kell lennie, amely által végsőenergia- fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor. Méghozzá úgy, hogy az megtakarítás egy olyan energiamennyiség legyen, amellyel a végrehajtott beruházás után csökkent a mért vagy becsült fogyasztás a beruházást megelőzőhöz képest, biztosítva az energiafogyasztást befolyásoló külső feltételeknek megfelelő normalizálást.

VISSZAHÍVÁST KÉREK

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Intenzitás

Az adókedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségének max. 30 %-a, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg jelenértéken. Kisvállalkozások esetén max. 50 %, középvállalkozások esetén max. 40%.

Elszámolható költségek

 • az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy
 • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó az e törvény szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

Igénybevétel

Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre (az üzembe helyezés évében /vagy az üzembe helyezés utáni évben/ és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni).

Feltételek

 1. Az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig (fő szabály szerint 2017. évben üzembe helyezett beruházás esetén 2018. május 31-ig) rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.
 2. A beruházás részét képező valamennyi eszköz használatba vételét követően legalább 5 évig a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja.
 3. Külön nyilvántartást vezet a megfelelő adattartalommal.
 4. Kötelező ellenőrzést tűr (adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőriz a NAV).
 5. Megújuló energiaforrásból* nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

*megújuló energiaforrások a következő megújuló, nem fosszilis energiaforrások: szélenergia, napenergia, légtermikus energia, geotermikus energia, hidrotermikus és óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó-gáz, a szennyvíztisztító telepekről származó gáz és biogázok;

Kizáró okok

 1. A magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
 2. Ha a végrehajtási rendelet szabályainak nem felel meg - a konkrét eljárási szabályokat tartalmazó rendelet (az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet).
 3. Ha a fejlesztést azért hajtja végre, hogy uniós szabványoknak feleljen meg.
 4. Együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel.

Megjegyzés: Nem nyújtható támogatás nagyvállalkozások számára a kötelező energetikai auditokra.